Telefon:

Zahradníček Jiří (odpovědný vedoucí) +420 605 208 825

Zahradníčková Marie                              +420 605 208 828

Zahradníčková Marie ml.                        +420 736 767 755

Sádky Tovačov - Záhlinice                      581 731 238

Středisko Záhlinice                                  +420 775 052 535

e-mail:                                                       zahradnicek.jiri@seznam.cz

.